Amez Facility Services maakt het verschil!

06 38 250 320
Werkwijze

Werkwijze


Bij Amez Facility Services heeft u van prijsopgave tot de oplevering te maken met één aanspreekpunt. Afspraak is afspraak, wij zijn goed bereikbaar en zullen snel reactie geven op uw vragen en/of opmerkingen. Naast het leveren van hoge kwaliteit, streeft Amez Facility Services naar een prettig schoonmaakproces om u volledig te ontzorgen, dit doen wij door middel van een goede voorbereiding, persoonlijke, transparante en eerlijke benadering.

Kwaliteit, een scherp oog voor details, goede service en een passend advies zijn zaken die Amez Facility Services kenmerken. Een vakbekwaam team van vaste medewerkers en een uitgebreid netwerk aan vaste onderaannemers levert altijd een eindresultaat dat naadloos aansluit op uw persoonlijke service wensen.

OPNAME / PRIJSOPGAVE
Na een eerste opname van de werkzaamheden maken wij voor u een duidelijke, transparante scherpe offerte. In de offerte staat duidelijk wat er opgenomen is en wat de kosten per onderdeel zijn. In deze fase zullen wij u adviseren over de schoonmaakmethode, de schoonmaakfrequentie, het materiaalgebruik en mogelijk over verbeteringen en/of besparingen.

Een vooraf gemaakte prijsafspraak betekent voor ons een vaste prijs, zonder verrassingen. Wij gebruiken onze ervaring om u te wijzen op "vergeten" onderdelen, zodat onaangename kosten zoveel mogelijk worden vermeden. Wij kunnen u in deze fase ook advies geven over door uzelf uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden

VOORBEREIDING

Wij begeleiden en adviseren u in deze fase en leggen dit vast zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Wij maken een duidelijke en haalbare planning, afgestemd op uw budget en uw wensen.

Wij verwerken de opgenomen informatie in een conceptprogramma. Hierin beschrijven we de frequentie van het schoonmaakonderhoud, de schoon te maken onderdelen en eventueel extra gewenste werkzaamheden zoals glasbewassing, vloerreiniging en/of andere werkzaamheden.
Het conceptprogramma zal ook bestaan uit een reële tijdsindicatie van de schoonmaakwerkzaamheden. Dit conceptprogramma zal na goedkeuring door u worden omgezet in een definitief werkprogramma. Wij stellen het op prijs het werkprogramma minstens jaarlijks te evalueren, zodat we kunnen inspelen op eventuele uw veranderde schoonmaakwensen.

UITVOERING
Tijdens het schoonmaakproces houden wij goed en duidelijk contact, persoonlijk of per mail. U wordt op de hoogte gehouden van de planning /schoonmaakschema en de laatste afstemming van de uit te voeren werkzaamheden, afgestemd op uw behoefte.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door vaste en betrouwbare medewerkers van Amez Facility Services. Alle werkzaamheden worden gecontroleerd door onze rayonleiders. Indien zich onverhoopt klachten voordoen en/of er onduidelijkheden zijn, dan kunt u dit melden aan de rayonleider, telefonisch, via WhatsApp of via het klachtenformulier op deze website